Yderligere information

Yderligere information og download af materiale
www.alpha-z.de
 

Links
 
www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne
Uddannelser for voksne - I Danmark findes der forskellige muligheder for den voksne med hensyn til videreuddannelse. Alt efter hvilket niveau man har behov for uddannelse på, og om det skal være erhvervsrettet eller ej. Denne hjemmeside giver dig et overblik over dine muligheder.
www.vuc.dk
VUC hjemmeside. Her kan du læse om de uddannelsesforløb, som VUC tilbyder.
www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Arbejdsmarkedsuddannelser
AMU - Undervisningsministeriets hjemmeside om AMU. Her kan du finde flere oplysninger og klikke dig ind på dit nærmeste AMU center. Her arbejder du med faglig læsning og skrivning.
www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Forberedende-voksenundervisning
FVU - Undervisningsministeriets hjemmeside om FVU. FVU er for den, som har brug for basisundervisning i dansk og/eller matematik. FVU-undervisningen består af to forskellige fag, dansk og matematik. Danskfaget indeholder læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Dansk er opdelt i 4 trin og matematik i to trin. Du skal gennemgå en FVU-test for at kunne deltage.
www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Almen-voksenuddannelse
AVU - Undervisningsministeriets hjemmeside om AVU. Tilbuddet er for dig, som er over 18 år og som har brug for undervisning på 9. eller 10. klassesniveau.
www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Grunduddannelse-for-voksne
GVU - Undervisningsministeriets hjemmeside om GVU. Grunduddannelse for voksne giver deltagere mulighed for at få en formel erhvervsuddannelse ved at supplere relevant tidligere uddannelses- og erhvervserfaring med kurser. For at finde det rette niveau, skal deltageren igennem en kompetencevurdering.
uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Erhvervsuddannelser/Erhvervsgrunduddannelsen
EGU - Undervisningsministeriets hjemmeside om egu. Erhvervsgrunduddannelse for unge under 30 år. Uddannelsen består af perioder i skole og perioder i praktik og varer to år. Her er mest praktik og kun lidt teori.
uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Erhvervsuddannelser/Produktionsskoler
Produktionsskoler - Undervisningsministeriets hjemmeside om produktionsskolen. Et produktionsskoleforløb gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Undervisningen er opdelt i praktisk arbejde på skolernes værksteder, undervisning i almene fag og praktik.
www.veu-center.dk/
VEU - Hjemmeside om VEU, hvor du kan finde dit nærmeste VEU-center. VEU-centrene er et samarbejde mellem alle udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og voksenuddannelsescentrene (VUC’erne) i et område. Tanken er man med VEU-centrene kan give virksomheder og privatpersoner bedre vejledning og det helt rigtige efter- og videreuddannelsestilbud fordi brugerne kan få præsenteret alle muligheder på én gang.
www.sckk.dk
www.kompetenceudvikling.dk/sites/default/files/sckk/user13/files/laese_folder.pdf
En pdf-fil med en læsekampagne der giver informationer til virksomheder omkring, hvad man kan gøre, hvis man har læse-skrivesvage medarbejdere.

 
LINKS IN ENGLISH LANGUAGE
www.nala.ie
Information Portal of the National Adult Literacy Agency in Ireland (NALA), information and publications on workplace literacy
www.cityandguilds.com
Certificates in Adult Literacy and Numeracy: Boost your confidence in reading, writing or numeracy - gain the skills and confidence you need to improve your career prospects with a Certificate in Adult Literacy and Numeracy.
www.niace.org.uk
NIACE (The National Institute of Adult Continuing Education) the leading non-governmental organisation for adult learning in England and Wales.
www.bbc.co.uk/skillswise
BBC Skillswise enables adults to improve reading, writing and number skills. Level one and entry level three literacy and numeracy resources - worksheets, ...
www.erwachsenenbildung.at
Portal for teaching and learning adults of the Austrian Ministry for Education: offers, information and links for all areas of adult education.
www.oeibf.at
Austrian Institute for Research on Vocational Training. öibf's mission is to carry out high-quality research and development in order to support and promote activities and policies concerning vocational education and training (VET): projects, publications
eng.uvm.dk/Education/Educational-and-vocational-guidance
A link from the Ministry of Education about the guidance system in Denmark