Workshops

Et af formålene med projektet er at bevidstgøre uddannelses- og erhvervsuddannelsesvejledere og jobcenterpersonale om tegn på, baggrunde for og virkning af læse-skrivevanskeligheder og i den sammenhæng vejlednings- og videresendelsesmuligheder for borgere med læse-skrivevanskeligheder.

Projektet er også rettet mod arbejdsmarkedsaktører og arbejdsgiverorganisationer for at tilvejebringe en brugbar drivkraft for skabelsen af en passende uddannelse i læsning, skrivning, regning og it inden for erhvervs- og videreuddannelsessystemerne (f.eks. praktik i SMV).


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Print version download (186 kB)
> Flip Book version