Baggrund


Baggrund

 
Selvom analfabetisme, defineret som manglende evne til at læse og skrive, nu næsten er fuldstændig udryddet i Europa, er fænomenet “funktionel analfabetisme” ved at blive et seriøst problem.

Utilstrækkelige læse-, skrive og regnefærdigheder fører for en relativ stor procentdel af EU borgere til udelukkelse fra sociale og erhvervsmæssige sammenhænge og til tab af job. Kravene stiger selv i ufaglærte sektorer. Basisfærdigheder i læsning, skrivning og regning er vigtigere end nogensinde. Disse færdigheder er byggestenene for erhvervsuddannelse og kan føre til job, selvforsørgelse og personlig uafhængighed.

Set med økonomiske øjne kan man sige, at læsevanskeligheder skaber ekstraudgifter for virksomheder og påvirker deres muligheder for at modernisere. Disse ekstraudgifter er forbundet med høje ulykkestal, ekstra lønudgifter for at modsvare de manglende færdigheder hos den enkelte medarbejder og ekstra tid til supplerende supervision af personalet; yderligere omkostninger skyldes den manglende produktion forbundet med fraværet af personale med optimale kvalifikationer.

Vanskeligheder med at opfylde arbejdskravene rammer også medarbejderen selv. Ser man bort fra industrielle ulykker, er læse- og skrivevanskeligheder en årsag til fravær og manglende motivation.

Der er yderligere risiko for at informationssamfundet vil øge ekskluderingen af personer med manglende basisfærdigheder og skabe en ny form for ” teknologisk analfabetisme”, karakteriseret ved problemer med at bruge ny informationsteknologi.

I mange lande er det almene uddannelsessystem og erhvervsuddannelser ikke i stand til at hjælpe voksne med at opnå basisfærdigheder i læsning, skrivning og regning.

Literacy and vocation (Lit.voc) projektets mål er at gøre basisuddannelse mere relevant i forhold til erhvervsuddannelserne.