Работни ателиета

Една от целите, които се поставя проектът е да насочи вниманието на специалистите, занимаващи се с професионално консултиране и обучение, както и на трудовите посредници към проблемите на функционалната неграмотност. Всички заинтересовани имат възможността да получат информация за сигналите, причините и последиците от функционалната неграмотност, за възможностите за консултиране и намиране на работа на хората с пропуски в езиковите си и математически умения.

Семинарите се обръщат и към хората, определящи политиките по заетостта, като полезен импулс за създаването на адекватни възможности за ограмотяване в рамките на програми за професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация (напр. вътрешнофирмени обучения в МСП).

 
 
 

изтегли (223 kB)