Материали

 
ГРАМОТНОСТ И ПРОФЕСИЯ
ПЪТЕВОДИТЕЛ
ЗА КАРИЕРНИ КОНСУЛТАНТИ

ФУНКЦИОНАЛНА НЕГРАМОТНОСТ 2012
ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Print version download (1424 kB)


Европейски профил ГРАМОТНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО
(европейска програма)
Писмено и устно общуване,
математически умения,
дигитална компетентност,
критично мислене

Print version download (673 kB)

 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ
ЗАВАРЧИК

Print version download (2396 kB)


ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ

Работник в дървообработването

Print version download (635 kB)