За проекта


За проекта

 
В Европа разбирането на неграмотността като неумение човек да чете и пише в днешно време е почти коренно променено. Във все по-сериозен проблем се превръща феноменът на „функционалната неграмотност“.

За относително висок процент от гражданите на Европа недостатъчната грамотност води до изключване от социалния и професионален живот и до загуба на работата. Дори в икономическите сектори, в които се наема нискоквалифицирана работна ръка, изискванията са се повишили. Добрата грамотност е основа за придобиване на професионална квалификация, за заетост, за лична независимост.

От икономическа гладна точка недостатъчната грамотност означава допълнителни разходи за предприятието и пряко засяга възможността за модернизация. Извънредните разходи са свързани с високия процент трудови злополуки, с разходи за компенсиране на грешките на отделни работници и с нуждата от допълнително време за контрол; в по-широк смисъл и с непроизвеждането на блага поради липсата на оптимална квалификация на работната сила.

Липсата на подходящи умения за работа оказва въздействие и върху работника. Освен причина за по-високия процент трудови злополуки, неграмотността означава и по-чести отсъствия от работа и демотивация.


Съществува и допълнителен риск съвременното информационно общество да влоши положението на хората с недостатъчна грамотност и да генерира нова форма на „технологична неграмотност“, изразяваща се в затруднения при използването на новите информационни технологии.


В много държави системите на общото и на професионалното образование не са подготвени да се погрижат възрастните обучаеми да придобият необходимите езикови и математически умения.