БЪЛГАРИЯ


Грамотност и професия
Европейско сътрудничество в рамките на програма „Леонардо да Винчи“
 

В много европейски страни недостатъчната (функционалната) грамотност означава по-висок риск от обедняване и значително затруднява интеграцията на пазара на труда.

Проектът „Грамотност и професия“ си поставя за цел да обвърже курсовете за ограмотяване с професионалното обучение.


Партньори
Zukunftsbau GmbH, Германия – координатор на проекта
Gobierno de Navarra, Departamento de Educación, Испания
Berufsförderungsinstitut Oberösterreich, Австрия
VUC Sønderjylland, Дания
ДП „Българо-германски център за професионално обучение“, клон Плевен, България
Lancaster and Morecambe College, Великобритания


 
 
 

изтегли (485 kB)